Knowhouse

Utvikling av kursnettsted for Webgruppen basert på WordPress, samt implementering av design og funksjonalitet.

Nettstedet er designet av Knowhouse talentfulle designer Jakob Thyness. Senson har implementert design og funksjonalitet, og er også ansvarlig for drift og vedlikehold av nettstedet.