Portal til Conoco-Phillips

Senson er hyret som webdesignere med ansvar for interaksjon og design  til et prosjekt for utvikling av en opplærings- og dokumentasjonsportal til Conoco-Philips.

Portalen utvikles av Docstream AS i samarbeid med Trainor AS og Senson designer og syr den visuell profilen sammen.

ConocoPhillipsSenson takker for tilliten!

Kommentarene er lukket