Kurs

kurs

Vi avholder bedriftsinterne kurs bl.a. i effektiv bruk av Windows og Officeprogrammene. Bedrifter investerer ofte mye penger på programmer og PCer, men tradisjonelt brukes lite penger på opplæring av brukerne. Hent ut potensialet i din investering ved at dine brukere blir mer effektive i sin databruk.

Vi holder også kurs i Getting Things Done metodikken som hjelper deg til å få oversikt og kontroll over alle dine oppgaver.

Kursene skreddersys til den aktuelle bedrifts behov og kan om ønskelig holdes i dine lokaler. Kursene kan holdes enten i arbeidsdagen eller ved arbeidsdagens slutt hos ditt firma. Ingen reising og ekstrautgifter forbundet med kurset!

Kursholder er Morten Presterud Røvik. Han har lang erfaring med kursing og får mange hyggelige tilbakemeldinger på kursene:

«Deltakerene synes kurset var bra og at foredragsholders pedagogiske evner var veldig bra. Alle svarte at de har lært noe nytt de har fått og vil få bruk for.

Vennlig hilsen
P. F. Bassøe AS
Christina Skjølsvik»

Morten Presterud Røvik
Morten Presterud Røvik
Mobil: 410 21521

Les om vårt Office 2007 kurs