Sallita tolke og translatørtjeneste AS

Implementering av design og universell utforming.

Senson var ansvarlig for implementering av design og oppsett av nettsted etter de nye kravene til Universell utforming.

Nettstedet gjør det enkelt for Salita sine kunder å bestille tolke og oversettelsestjenester. Ved hjelp av løsningen vi har levert har Salita full oversikt over hvilke kanaler som fører til salg via nettstedet.

Kunde

Sallita tolke og translatørtjeneste AS

Link til prosjekt

Besøk nettsted